Introductie

De huidige complexe samenleving, de focus op korte termijn successen en de toenemende afhankelijkheid van derden, vraagt om een andere aanpak van risicomanagement.

In mijn visie dient risicomanagement gericht te zijn op het tijdig anticiperen van mogelijke kansen
en bedreigingen, welke van invloed kunnen zijn op zowel de financiële als de maatschappelijke doelstellingen van een organisatie.

Een pro-actief risicomanagementbeleid is in deze dan ook ondersteunend aan het reguliere managementproces om de bedrijfscontinuïteit voor de lange termijn te waarborgen.

Door een pro-actief risicomanagementbeleid te voeren wordt er tijd gecreëerd voor het vinden van
een juiste balans tussen de risicocultuur, risicoacceptatie, risicobeheer en duurzaam ondernemen.

Ervaring leert dat risicomanagement alleen binnen een organisatie gaat
leven indien hier pragmatisch mee wordt omgegaan. Mijn advies is dan ook om een pro-actieve continuïteitsgedachten te ontwikkelen en deze te positioneren rondom de dagelijkse managementpraktijk, t.w.:

Home
English